Všichni jistě umíme skriptovat v shellu… Já ne :-) Takže když jsem nedávno potřebovala hromadně upravovat obrázky, naučila jsem se u toho, jak skvěle se dají psát skripty v Elixiru.

Využila jsem elixirovou funkci System.cmd, pomocí které spustím příkaz, jako bych ho spouštěla na příkazové řádce, a ImageMagick.

Níže je skript, který k *-large.jpg obrázkům v daném adresáři vytvoří 100px -small verzi. Nejprve načte názvy vstupních souborů, vytvoří názvy výstupních souborů, a pak provede příkaz convert.

Tip: parametr -strip smaže případná metadata, čímž se obrázek podstatně zmenší.

"./*-large.jpg"
|> Path.wildcard()
|> Enum.map(& {&1, String.replace(&1, "-large.jpg", "-small.jpg")})
|> Enum.map(fn {input_file, output_file} ->
 System.cmd("convert", [input_file, "-resize", "100x", "-strip", "-quality", "92", output_file])
end)

Skript uložím do souboru s příponou .exs a pomocí příkazu elixir pak spustím:

$ elixir image-resize.exs

A další šikovný skript přejmenuje obrázky v podadresářích podle názvů příslušných adresářů. (Je to jen skriptík, takže pozor, pokud by se v adresáři už vyskytoval soubor se stejným názvem, bude přepsán.)

"."
|> File.ls!()
|> Enum.filter(&File.dir?/1)
|> Enum.map(fn folder ->
 "./#{folder}/*.jpg"
 |> Path.wildcard()
 |> Enum.with_index(1)
 |> Enum.map(fn {filename, index} ->
  File.rename(
   filename,
   "./#{folder}/#{folder}#{String.pad_leading(to_string(index), 3, "0")}.jpg"
  )
 end)
end)
├── ovoce            ├── ovoce
│  └── 20190712.jpg      │  └── ovoce001.jpg
│  └── pic108.jpg       │  └── ovoce002.jpg
├── zahrada           ├── zahrada
│  └── DSC87394.jpg      │  └── zahrada001.jpg
│  └── IMG20200507.jpg     │  └── zahrada002.jpg
│  └── photo20.jpg       │  └── zahrada003.jpg