Pro obvyklé projekty se Elixir používá jako kompilovaný jazyk - výsledný kód běží v erlangovém virtuálním stroji BEAM. Nicméně při zkoumání jazyka není hned potřeba vytvářet nový projekt. Pro jednoduché pokusy stačí použít IEx, pro složitější je možné využít Elixiru jako skriptovacího jazyka. Je to snadné - vytvoříte soubor s příponou .exs a pomocí příkazu elixir skript spustíte:

$ echo 'IO.puts("hello world")' > hello.exs && elixir hello.exs
hello world

Samozřejmě je potřeba mít Elixir nainstalovaný, nebo využít Docker:

docker run -v $(pwd):/usr/src/hello -w /usr/src/hello -it --rm elixir:1.9-alpine elixir hello.exs

Testování

Někteří vývojáři nepovažují kód bez testů za úplný. Je to chvályhodné. Proč tedy neotestovat i skript? Zde je jedna z možností, jak to provést:

defmodule Hello do
 def world(who), do: "Hello World from #{who}!"
end

case System.argv() do
 ["--test"] ->
  ExUnit.start()

  defmodule HelloTest do
   use ExUnit.Case

   test "world" do
    assert Hello.world("Janet") == "Hello World from Janet!"
   end
  end

 [who] ->
  IO.puts(Hello.world(who))

 _ ->
  IO.puts(:stderr, "--test or string expected")
  System.halt(1)
end

Pokud kód uložíte do souboru hello.exs, můžete začít ochutnávat Elixir ještě dnes!

$ elixir hello.exs --test
.

Finished in 0.01 seconds (0.01s on load, 0.00s on tests)
1 test, 0 failures

$ elixir hello.exs Jose
Hello World from Jose!